skupia specjalistów, którzy od wielu lat starają się sprostać oczekiwaniom i potrzebom szerokiej grupy osób. Swoją opieką chcemy otoczyć wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy. W szczególności bliskie nam są problemy tych dzieci, które postrzegane są jako "niegrzeczne" nie potrafiące radzić sobie z emocjami, wrażliwe, niepokorne, impulsywne. Dla nas liczy się każdy młody człowiek, jego uczucia. Równie ważni są dla nas rodzice, którzy także mogą liczyć na fachową pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, w rozmowach z instytucjami (szkołą) oraz otrzymać wsparcie podczas rozmów z nauczycielami i innymi specjalistami.

W ramach Pomorskiego Ośrodka Edukacyjno - Terapeutyczno - Artystycznego
działają dwa podmioty:

Ośrodek edukacyjno- terapeutyczny - świadczący pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, dotkniętych różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także kuratorów rodzinnych, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów z przedszkoli, szkół, domów dziecka, ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy oczekiwali fachowego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
Ośrodek artystyczny- wspierający działania terapeutyczne, a także prowadzący niezależną działalność.
Pracownicy Pomorskiego Ośrodka to osoby z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie, kontaktach i pracy edukacyjno - terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami - psycholodzy, pedagodzy oraz inni specjaliści. W ramach ośrodka artystycznego pracują doświadczeni artyści, producenci i twórcy.


            2171


Etykiety i naklejki
Etiketten und Aufkleber
Darmowe zdjęcia

Tworzenie stron www

Etikettenentwurf

Projekt etykiet


Adhd Terapia Trójmiasto

ADHD terapia trojmiasto,zaburzenia zachowania,dziecko nadpobudliwe,PCET,agresja,dziecko nadpobudliwe,gdańsk,nadpobudliwość psychoruchowa Gdańsk,ADHD edukacja szkolenia,Turbiasz,Syczyło,CEN

Adhd Terapia Trojmiasto

(c) Copyright 2006 Pomorskie Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne